LIELLOPI

ANGUS ŠĶIRNES GAĻAS LIELOPI

Saimniecības vēsture darbā ar govīm nav tik sena kā ar zirgiem. Iesākumā tās bija divpadsmit dažāda gaļas krustojuma govis. Šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz Angus šķirnes govīm un to atražošanu. Ganāmpulks no divpadsmit govīm ir izaudzis līdz vairāk kā divsimts lopiem. Mērķis ir radīt kvalitatīvu tīršķirnes Angus ganāmulku Latvijā. Esam atklājuši, cik vienkāršs un mazprasīgs ir Angus, tāpēc vēlamies to popularizēt un ar savu pieredzi iedrošināt arī citus. Lai ātrāk nonāktu pie vēlamā rezultāta, savu ganāmpulku izlēmām papildināt ar Igaunijā iegādātām AB telēm un no Vācijas ievestiem augstākās klases buļļiem ar Kanādas un Austrālijas ģenētiku. Lai arī viss vēl ir darba procesā, jau ir novēroti pirmie veiksmīgie sasniegumi - teles ar neapgrūtinātu atnešanos un žiperīgi, ātraudzīgi un draudzīgi teliņi.

VAISLAS BUĻĻI

Galerija

menu