PĀRDOTS
kumelmates
Ekstra
Dzimšanas datums
30-04-2014
Apzīmējums
ķēve
Augums
170 cm
Apraksts

Ekstra Kalējos ir nonākusi pavisam nesen. Lai gan šai ķēvei Latvijā ir piešķirts Latvijas braucamā tipa genofonda ķēves statuss, neesam plānojuši šo ķēvi iekļaut mūsu staļļa vaislas ķēvju pulkā. Ekstras uzdevums būs mācīt jātniekus. Tā ir viena no lieliskajām Latvijas šķirnes zirgu īpašībām – tie ir labi piemēroti nepieredzējušu jātnieku apmācībai. Saprotoši pret jātnieka mācību procesā radītājām kļūdām. Rāmas dabas un stabilas nervu sistēmas apveltīti zirgi. Tāda ir arī Eksrta, kaut arī līdz šim pieredze ir bijusi tikai kumeliņu audzināšanā.

Izcelsme
Emir OL
Ellington OL
Egner OL
Gesine OL
Loni OL
Geronimo OL
Geronimo OL
Sarma LS
Čibis LS
Vulkāns LS
Čuika LS
Steiga LS
Gusārs LS
Straume LS
Emir OL
Ellington OL
Loni OL
Egner OL
Gesine OL
Geronimo OL
Liselotte OL
Sarma LS
Čibis LS
Steiga LS
Vulkāns LS
Čuika LS
Gusārs LS
Straume LS
Galerija

Citi zirgi

menu